Amerykański Urząd Skarbowy (IRS), stosując się do międzynarodowych przepisów podatkowych, łączy organy podatkowe czterech innych krajów. Celem koalicji jest zwalczanie przestępstw podatkowych związanych z kryptowalutami. 

Do niedawna zwiększone zainteresowanie kryptowalutami postrzegane było jako moda. W obecnej chwili, gdy zasięg cyfrowych środków rozliczeniowych znacznie się zwiększył, nie może być mowy o chwilowym zauroczeniu. Kryptowaluty i związane z nimi, podatki, stały się tematem dyskusji w wielu krajach na całym świecie.

Wraz z obowiązkami podatkowymi, pojawia się potrzeba odpowiedniego monitorowania, regulacji i egzekwowania prawa w zakresie funkcjonowania kryptowalut IRS był do tej pory w centrum kryptowalutowej działalności podatkowej. Dokonując konsolidacji, agencja chce podjąć walkę także z przestępczością cyfrową na arenie międzynarodowej.

IRS połączył siły z organami podatkowymi Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Holandii. Wspólnie utworzyli oni Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) .

Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5)

Celem J5 jest walka z międzynarodowymi przestępstwami podatkowymi. Koalicja powstała w odpowiedzi na apel Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w sprawie zmniejszenia przestępstw podatkowych.

Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez IRS:

Będziemy współpracować w celu zbadania osób, które umożliwiają transgraniczne przestępstwa podatkowe i pranie pieniędzy oraz tych, którzy z nich korzystają. 

Będziemy również współpracować na arenie międzynarodowej, aby zmniejszyć rosnące zagrożenie dla administracji podatkowych, jakie stwarzają kryptowaluty i cyberprzestępstwa, oraz aby w pełni wykorzystać dane i technologię.

IRS szczególnie niepokoi łatwość, z jaką transakcje kryptowalutowe mogą ułatwić uchylanie się od opodatkowania i inne przestępstwa finansowe. Stąd potrzeba międzynarodowej kooperacji wśród krajowych organów podatkowych.

Komentując rozwój, szef działu dochodzeń karnych IRS, Dan Fort, powiedział :

Nie możemy dalej działać w ten sam sposób, jak w przeszłości, zbierając nasze informacje z reszty świata, podczas gdy zorganizowani przestępcy i oszustwa podatkowe manipulują systemem i wykorzystują luki w zabezpieczeniach dla osobistych korzyści.

Celem J5 jest rozbicie tych murów, budowanie na indywidualnych najlepszych praktykach i stanie się grupą operacyjną, która myśli przyszłościowo i może wywrzeć presję na globalną społeczność kryminalną w sposób, w jaki nie moglibyśmy osiągnąć tego samodzielnie.

Amerykański Urząd Skarbowy łączy siły z czterema innymi krajami
5 (100%) 1 vote[s]