BitBay, największa i najpopularniejsza polska giełda kryptowalutowa, przenosi się na Maltę. Z oficjalnego oświadczenia wynika, że miejsce docelowe zostało wybrane ze względu na przyjazną politykę kryptowalutową. 

Działalność giełdy BitBay w Polsce wymaga współpracy z polskim bankiem. Niestety ostatni polski bank gotowy świadczyć nam usługi bankowe podjął jednostronną decyzję o zakończeniu współpracy z BitBay sp. z o.o. ze skutkiem na koniec maja.

W tych okolicznościach dalsze świadczenie wysokiej jakości usług przez giełdę BitBay w Polsce nie jest możliwe. W związku z tym BitBay sp. z o.o. wypowiada zawartą z Użytkownikami umowę o świadczenie usług z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia upływa 17 września 2018 roku – czytamy na oficjalnej stronie BitBay

Już od pewnego czasu, BitBay starała się utrzymać na polskim rynku. Niestety, w wyniku problematycznej współpracy z polskimi instytucjami, platforma została zmuszona do emigracji poza granice kraju. Wybór padł na Maltę.

Zachęcamy do kontynuowania współpracy z marką BitBay. Po zalogowaniu do konta na stronie bitbay.net Użytkownik będzie miał możliwość otworzenia swojego konta BitBay na Malcie.

Giełda prowadzona będzie przez nowego dostawcę na Malcie przy wykorzystaniu takiego samego oprogramowania co dotychczas giełda BitBay w Polsce, w oparciu o domenę bitbay.net i znak towarowy BitBay. Nowy dostawca uzyska prawo do korzystania ze wszystkich rozwiązań wypracowanych przez BitBay sp. z o.o.

Dzięki temu giełda BitBay na Malcie będzie świadczyła usługi wysokiej jakości, jak dotychczas giełda BitBay w Polsce. Jednocześnie BitBay sp. z o.o. będzie nadal istnieć, przy czym podejmie się realizacji innych wyzwań niż prowadzenie giełdy kryptowalut – czytamy w dalszej części informacji

BitBay zatroszczył się o użytkowników, którzy nie do końca rozumieją, co dzieje się z popularną giełdą. Q&A to sposób na rozwianie wątpliwości i szybkie dotarcie do społeczności kryptowalutowej.

BitBay przenosi się na Maltę
5 (100%) 1 vote