Sąd arbitrażowy w Shenzhen niedawno wydał orzeczenie, zgodnie z którym nie ma zakazu posiadania i przenoszenia  własności Bitcoinów w Chinach. Decyzja oznacza, że ​​pomimo zakazu ICO i wirtualnego handlu kryptowalutami. Bitcoin i inne kryptowaluty są prawnie uważane za własność w kraju.

Sąd wydał orzeczenie w sprawie w związku z sporem dotyczącym umowy dotyczącej przekazywania kryptowalut. Zgodnie ze szczegółami sprawy, powód i pozwany zawarli umowę, w której ta ostatnia zarządzała portfelem kryptowalut w imieniu tego pierwszego.

Zarządzany portfel kryptowalut obejmuje 20 Bitcoinów zwykłych, 50 BitcoinCash i 13 BitcoinDiamond o łącznej wartości ponad 490 000 $.

Pozwany stwierdził, że wprowadzony przez kraj zakaz wirtualnego handlu kryptowalutami oznacza, że ​​płatności krypto-walutowe są nielegalne, co powoduje, że wcześniej wspomniana umowa jest nieważna.

Sąd zarzucił pozwanemu, że wrześniowy zakaz nie obejmuje prywatnego transferu Bitcoinów i innych kryptowalut. Ponadto sąd wyraził opinię, że pozwany nie potrzebuje zewnętrznych platform do zwrócenia aktywów walut wirtualnych, o ile obie strony posiadały portfele i klucze prywatne.

Wydając orzeczenie, trybunał arbitrażowy poinstruował pozwanego, aby zapłacił powodowi kwotę 401 780 USD za naruszenie umowy. Ponieważ żaden organ monetarny w kraju nie wydaje kryptowalut, sąd nie zatwierdził wniosku o płatność odsetek ze strony pozwanego.

Orzeczenie sądu w Shenzhen ma podobieństwo do wyroku wydanego przez sąd polubowny w Moskwie na początku roku, który zaklasyfikował kryptowaluty jako własność. Wyrok wydano w trakcie postępowania upadłościowego złożonego przez jednego Ilya Tsarkov.

Chiński sąd arbitrażowy: nie ma zakazu posiadania i przenoszenia własności kryptowalut
5 (100%) 1 vote[s]