Bitcoin jest cyfrową walutą, której funkcjonowanie opiera się na zdecentralizowanym systemie o właściwościach sieci peer-to-peer. Żadna instytucja bankowa, ani rząd, nie stanowi pośrednika podczas dokonywanych transakcji, co wyróżnia kryptowalutę w świecie rozliczeń pieniężnych.

Twórcą najpopularniejszej na świecie kryptowaluty, która powstała w 2009 roku, jest niejaki Satoshi Nakamoto. Do tej pory nie jest wiadome, czy pod tą nazwą kryje się jedna osoba, czy grupa programistów. ,,Satoshi” – potencjalne imię autora bitcoinów, określa także małą jednostkę bitcoin, która pomnożona przez 100 milionów, daje 1 BTC.

Wśród podstawowych zalet bitcoinów można wyróżnić:

 • wygodę korzystania
 • bezpieczeństwo transakcji
 • uniezależnienie od banków, rządów i instytucji bankowych
 • szybkość transakcji
 • anonimowość
 • brak opodatkowania i prowizji
 • brak możliwości fałszerstw
 • pozbawienie czynnika ludzkiego

Bitcoin to cyfrowa moneta, która wydaje się być odpowiedzią na dotychczasowe niedociągnięcia systemów i na próżno szukać jej wad. Jedyne, co niepokoi bitcoinistów, to dość spore wahania kursów na przestrzeni ostatnich lat.

Blockchains – księga transakcyjna bitcoina

Podstawą do zrozumienia technologii blockchain, jest poznanie zależności pomiędzy anonimowością transakcji, a ich jednoczesną jawnością. Wszystkie wymiany bitcoin są zapisywane w księdze transakcyjnej.  Z jednego konta (adresu) znikają, pojawiając się natychmiastowo na drugim. Sposobem na policzenie wszystkich bitcoinów na świecie, jest przeanalizowanie księgi, czyli sprawdzenie tego, kto ile bitcoinów przesłał, a kto ile powinien dostać.

Żeby poznać saldo swojego konta, należy posiadać dostęp do adresu rejestrującego w księdze transakcyjnej. Na podstawie prywatnego klucza, możliwe jest zindetyfikowanie transakcji z naszym udziałem.

Transakcje kryptowlautowe a bankowość elektroniczna

Do podstawowych różnic pomiędzy technologią blockchain a bankowością elektroniczną należą:

 • odrębna instytucja zajmująca się księgami w przypadku klasycznej bankowości, a wspólna i jawna księga wszystkich transakcji użytkowników w sieci blockchain
 • możliwość modyfikacji ksiąg poprzez banki i brak takiej możliwości w przypadku transakcji bitcoinami
 • uzależnienie od instytucji pośredniczących i brak centralizacji w przypadku transakcji kryptowalutowych
 • możliwe blokady transakcji poprzez banki kontra swobodne i natychmiastowe przelewy środków cyfrowych

Bitcoin na własność

Klucz prywatny to podstawa dostępu do posiadanych bitcoinów. Porównać go można do wirtualnego podpisu zaufanego, używanego przez wiele instytucji na całym świecie. W praktyce oznacza to możliwość przelewania środków tylko pod warunkiem posiadania dostępu do indywidualnego, prywatnego i odpowiednio zabezpieczonego klucza.

Chcąc korzystać z posiadanych środków, należy w pierwszej kolejności zadbać o dobry  portfel kryptowalut, o którym więcej można przeczytać w artykule dotyczącym podstaw  funkcjonowania kryptowalut.

Wydobycie bitcoinów

Do wydobycia bitcoinów (miningu), konieczne są dwa elementy składowe: kopalnie, oraz górnicy.

,,Górnicy” realne osoby, wyposażone w specjalistyczny sprzęt elektroniczny, które mają za zadanie udostępnienie mocy obliczeniowej sieci bitcoin. Za udostępnianie wykopanych mocy, górnicy otrzymują wynagrodzenie w postaci nowo wydobytych bitconów. Obecna wartość nagrody za wydobycie, waha się w granicach 12,5 BTC.

,,Kopalnie” to miejsca, w których swoje skrzydła rozwijają górnicy, walczący o wynagrodzenie na  zasadzie współzawodnictwa.

Kurs bitcoina

Najwyższą wartość bitcoin osiągnął w grudniu 2017 roku, kiedy pojedynczy cyfrowy pieniądz kosztował 20 tysięcy dolarów. Obecna wartość bitcona oscyluje w granicach 1,3 tysiąca dolarów i jest najniższym wynikiem na przestrzeni ostatnich tygodni.