Blockchain to technologia służąca do przesyłania danych transakcyjnych i przechowywania ich w internecie. Następujące po sobie dane skumulowane w blokach (łańcuchy)  są podstawą systemu blockchain. 

Blockchain to zbiór informacji o pewnej liczbie transakcji, stanowiący swoisty blok danych. Po wyczerpaniu miejsca w danym bloku, tworzony jest kolejny, który razem z innymi, generuje łańcuch.

Wśród zapisywanych w blokach informacji, znajdują się takie dane jak:

  • informacje o transakcjach handlowych,
  • posiadanych udziałach,
  • sprzedaż/kupno,
  • nabycie kryptowalut,
  • stany własności
  • zakupy walutowe i inne.

Działanie blockchain

Zadaniem technologii blockchain jest tworzenie i archiwizowanie księgi transakcyjnej, obejmującej cyfrowe transakcje na całym świecie. Zastosowanie sieci peer-to-peer (bez pośredników w postaci banków i innych instytucji sprawdzających), to gwarancja szybkich i sprawnych transakcji.

Blockchain to księga transakcyjna jawna dla wszystkich użytkowników. Posiadacz dostępu do bloków ma szansę na monitorowanie swoich własnych transakcji z rozszerzeniem na całą historię swojego istnienia w technologii cyfrowej.

Wykorzystanie blockchain

W dzisiejszych czasach, technologia blockchain najczęściej znajduje zastosowanie w przypadku:

  • transakcji handlowych
  • zakupów akcji/udziałów
  • kupna walut

Trwają prace nad wprowadzeniem nowoczesnych ksiąg rachunkowych w instytucjach mających ogromne zaplecze ,,papierologiczne”. Wśród nich znajdują się banki, urzędy celne, czy firmy z branż finansowych, energetycznych, czy handlowych.

Bezpieczeństwo technologii blockchain

Internetowe przechowywanie informacji transakcyjnych zawierających wrażliwe dane, wydaje się być ryzykowne. Zupełnie niepotrzebnie. Dzięki obecnej technologii, nowoczesnym urządzeniom szyfrującym, czy wielkiej mocy obliczeniowej komputerów, nie ma szans na fałszerstwo.

By złamać sieć blockchain, trzeba by było mocy odpowiadającej połowie istniejącego internetu. Jest to bardzo skomplikowane, dzięki czemu złamanie bezpieczeństwa transakcji z zastosowaniem technologii blockchain, jest – przynajmniej w obecnej chwili – nie do zrobienia.

Jeżeli znajdą się śmiałkowie, którzy spróbują złamać szyfr, szybko zostaną wykryci. Jedna zmiana bloku pociąga za sobą cały łańcuch modyfikacji, blokując uwzględnianie ich w łańcuchach bloków. Konsekwencją takiego działa jest… ujawnienie.