Inwestorów, którzy wzbogacili się na kryptowalutach, jest bardzo wielu. Tych, którzy pierwotnie wiedzieli o istnieniu opodatkowania cyfrowych pieniędzy, można jednak policzyć na przysłowiowych palcach jednej ręki.

Dochody uzyskane przez sprzedaż cyfrowych pieniędzy  to, niestety, tylko jedna strona medalu. Druga to… podatki. Jak wygląda rozliczanie ze sprzedaży kryptowalut? Czy można uniknąć podatku? Jak się mają regulacje prawne do realiów? 

Status prawny kryptowalut jest w Polsce nie do końca jasny. Cyfrowe pieniądze, takie jak bitcoin, czy ripple, nie są  uznawane za legalne środki płatnicze. Mimo tego, nie są w żaden sposób zakazane. Zgodnie z funkcją gwarancyjną prawa, to co nie jest zabronione, jest dozwolone. Z tej zasady korzystają inwestorzy, którzy obracają środkami na giełdach kryptowalut.

Zgodnie z obowiązującym prawem, kryptowaluty są zbywalnymi dobrami materialnymi, stanowiącymi część obrotu finansowego. Posiadają wartość majątkową i podlegają obowiązkowemu opodatkowaniu. 

Każdy dochód ze sprzedaży kryptowalut, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i wynosi 18, bądź 23%. 

Posiadacze jednoosobowej działalności gospodarczej muszą mieć się na baczności. Czasy, w których za dochód z obrotu kryptowalutami można było ryczałtowo zapłacić 3% podatku, dawno minęły. Od 2016 roku, obrót kryptowalutowy uznawany jest za usługę finansową, co w konsekwencji wyłącza możliwość korzystania z ryczałtu.

Czym jest dochód z kryptowalut?

Oszacowanie przychodu ze sprzedaży kryptowalut, wcale nie jest takie oczywiste i nie ograniczaja się do tego, jaka ilość środków wpłynęła na konto sprzedającego. Obliczenia najlepiej zobrazuje poniższy wzór:

Przychód = wpływy – koszty zbycia (np. prowizje giełdowe)

Dopiero otrzymana z tego wyliczenia kwota, stanowi podstawę odliczenia podatku dochodowego od obrotu kryptowalutami.

Ci inwestorzy, którzy spróbują zataić dochody z handlu cyfrowymi środkami rozliczeniowymi, mogą narazić się na ogromne problemy. Fiskus, który poweźmie informację o nieujawnieniu dochodów, może zastosować karny podatek w wysokości 75%. 

Podatek VAT

Podatek VAT – zgodnie z Orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-264/14 Hedqvist – nie obowiązuje w przypadku kryptowalut, które są uznawane za środek płatniczy.

Jak czytamy we wspomnianym orzeczeniu:

Dla celów opodatkowania VAT bitcoin jest traktowany jak środek płatniczy i podlega zwolnieniu od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT

Traktowanie kryptowalut na równi z innymi prawami majątkowymi, wydaje się być sprawiedliwe. O tym, jak ciągle zmieniające się regulacje prawne wpłyną na bitmonety w Polsce, okaże się na przestrzeni najbliższych lat. Pozostaje mieć nadzieję, że teoretyczny podatek od podatku (na który narzeka 99% społeczeństwa), nie okaże się być dla inwestorów zabójczy 🙂