LocalBitcoins wprowadza weryfikację ogłoszeniodawców. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, znany serwis wymiany bitcoina, wprowadza obowiązek identyfikacji użytkowników przy pomocy dowodów tożsamości.

Podczas dotychczasowej rejestracji można było zdecydować o dodatkowej identyfikacji przy pomocy powodu tożsamości. Obecnie alternatywy nie ma. Wszyscy ogłoszeniodawcy muszą potwierdzić dane wskazane podczas rejestracji odpowiednim dokumentem. Regulacja weszła w życie w dniu 7 lutego 2018 roku.

Aby lepiej służyć swoim klientom, będziemy wymagać weryfikacji ogłoszeniodawców dowodem tożsamości.  – LocalBitcoins

LocalBitcoins to serwis oferujący wymianę bitcoina na waluty fiat. Poza umożliwianiem wystawiania ogłoszeń, ograniczenia opłat i prowizji, portal oferuje dokonywanie transakcji w trybie lokalnym (bezpośrednio między kontrahentami), oraz online (pośrednio – poprzez wykorzystywanie rachunków escrow), oraz możliwość wymiany bitmonet w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania inwestorów.

Jeżeli kolejne podmioty będą weryfikować tak wnikliwie dane swoich użytkowników, jedna z największych zalet transakcji cyfrowych – anonimowość – po prostu zniknie. Czy wpłynie to na popularność technologii blockchain? To zależy.

Z jednej strony poziom bezpieczeństwa zdecydowanie się poprawi (zachęcając do współpracy kolejnych, mniej odważnych,  inwestorów). Z drugiej –  idea tajemniczych i bezosobowych transakcji spowoduje wyłączenie z obrotu tych, dla których anonimowość była na pierwszym miejscu.