mBank wprowadza nowe regulacje dotyczące obrotu kryptowalutami. Od teraz, posiadacze rachunków firmowych, w ramach których będzie prowadzony handel kryptowalutowy, muszą liczyć się z możliwością utraty swoich kont. 

mBank to nie pierwsza instytucja finansowa, która zamyka firmowe konta za handel kryptowalutami. Wcześniej, podobne zdarzenia miały miejsce w przypadku Banku Pekao, oraz BZ WBK.

Firmą, która poszła ,,na pierwszy ogień” nowej polityki mBanku, okazała się być polska spółka, Coinlab. Facebookowy wpis dotyczący zamkniętego konta firmowego, firma opublikowała na grupie zrzeszającej miłośników kryptowalut. Na odpowiedzi użytkowników portalu i samego mBanku, nie trzeba było długo czekać:

Zmiana polityki mBanku obejmuje tylko konta firmowe. Jest wynikiem stosowania się do art. 8b ustawy z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nakładającej na banki obowiązek sprawdzania aktywności użytkowników i monitorowania źródeł pochodzenia środków.

Sytuacja kont indywidualnych nie ulega zmianie. Klienci biorący udział w obrocie kryptowalutowym w ramach swoim osobistych kont, nie mają się czego obawiać.