Jak wynika z doniesień Business Insider, już wkrótce ma dojść do zniesienia wydanego niedawno rozporządzenia Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym kryptowaluty podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. 

W komunikacie ministerstwa czytamy:

W konsekwencji przyjęcia takiej wykładni, w przypadku gdy obrót walutą wirtualną dokonywany jest na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany, staje się przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych. Uwzględniając specyfikę handlu walutami wirtualnymi, który sprowadza się do obracania tymi prawami majątkowymi przez ich zakup, sprzedaż i wymianę, a zatem wielokrotnego zawierania umów sprzedaży i zamiany, po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną powstać może obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki. Czasowe zaniechanie poboru podatku pozwoli na dokonanie pogłębionej analizy i przygotowanie rozwiązań systemowych normujących tę przestrzeń gospodarczą, w tym w kontekście podatkowym.

Na podstawie rozporządzenia nastąpi zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych nabywający w drodze umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723) nie będą zobligowani do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
Uwzględniając wynikającą z art. 32 Konstytucji zasadę równości wobec prawa zaniechanie podatku będzie dotyczyło wszystkich podatników dokonujących obrotu walutami wirtualnymi, bez względu na liczbę dokonanych czynności i wartość przedmiotu transakcji.
Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do umów sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dokonanych od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Posunięcie Ministerstwa Finansów wydaje się być nad wyraz rozsądne, biorąc pod uwagę niedawne manifesty polskich inwestorów. Pozostaje czekać na rozwój wydarzeń i wprowadzenie planów w życie.

Ministerstwo Finansów planuje znieść podatek PCC
5 (100%) 1 vote