Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, to pierwszy dokument regulujący kwestię kryptowalut w Polsce, który – przyjęty już przez Sejm – właśnie trafił do Senatu. 

Od dłuższego czasu, polscy politycy planowali prawnie uregulować cyfrowe środki rozliczeniowe. Mimo tego, że do oficjalnych deklaracji jeszcze daleko, w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zawarto kilka bardzo ważnych zapisów.

Wśród zamian objętych aktem,  znajduje się pierwsza w polskim ustawodawstwie, definicja cyfrowej waluty. Regułka nie odnosi się tylko do Bitcoina. Jest sformułowana w taki sposób, by obejmować swoim zasięgiem także inne wirtualne waluty, jak na przykład potencjalny cyfrowy złoty, (o którym pisaliśmy już jakiś czas temu).

sejm rp,

Zgodnie z projektem, do instytucji działających w ramach pomocy rządowi, ma dołączyć organ zajmujący się raportowaniem okoliczności sugerujących popełnienie przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Nadzór nad nim na sprawować Generalny Inspektor Informacji Finansowej. W skład nowej kategorii zakładów raportujących, mają wchodzić między innymi firmy, które świadczą usługi finansowe z zakresu wymiany kryptowalut na inne kryptowaluty, oraz zamiany walut cyfrowych na waluty fiat.

Do kręgu instytucji podporządkowanych GIF-owi i zobowiązanych do zgłaszania podejrzanych transakcji firnansowych,  zaliczą się przede wszystkim przedstawicie giełd kryptowalutowych działających w Polsce. 

Kolejną zmianą, jaka ma zostać wprowadzona nową ustawą  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzmi i finansowaniu terroryzmu, będzie zwiększenie roli Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego (spełniającego doradczą dla GIF-u, rolę)  i wprowadzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (który ma być swoistym systemem teleinformatycznym).

Celem CRBR będzie przechowywanie informacji dotyczących osób fizycznych, które kontrolują podmioty gospodarcze. Zgodnie ze zgromadzonymi przez instytucję jawnymi danymi, zwiększeniu ma ulec poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

W obecnej chwili nad projektem przyjętym przez Sejm, będzie pracować Senat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma 30 dni na wydanie odpowiedniej uchwały. 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu to pierwszy dokument, który w jakikolwiek sposób reguluje temat kryptowalut w Polsce. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie to początek oficjalnej polskiej przygody z cyfrowymi środkami rozliczeniowymi.