Organizacja Narodów Zjednoczonych pracuje nad projektami wykorzystującymi technologię blockchain. Zastosowanie nowoczesnego rozwiązania, z którego korzystają kryptowaluty, miałoby umożliwić szybkie i łatwe przekazywanie informacji z zakresu zmian klimatycznych. 

Na oficjalnej stronie ONZ czytamy:

Załóżmy, że informacje ważne dla rozwiązania problemu zmian klimatycznych – takie jak emisje gazów cieplarnianych w sektorze przemysłowym – były nieustannie aktualizowane z wielu źródeł i udostępniane w sposób otwarty i przejrzysty. Kluczowe informacje byłyby łatwo dostępne, aktualne, przejrzyste i sprawdzane pod względem dokładności.

Usprawnienie dotychczasowych systemów miałoby mieć główne zastosowanie w segmentach ekonomicznych:

  • sytuacjach wymiany informacji o emisji dwutlenku węgla,
  • alokacji funduszy, czy
  • handlu czystą energią.

22 stycznia 2018 roku OZN poinformowało o uruchomieniu Koalicji Łańcucha Klimatycznego – grupy badającej przypadki wykorzystania technologii DLT w projektach dotyczących zmian klimatu,  w skład której wchodzą 32 kraje.

Wdrożenie technologii blockchain nie jest jeszcze pewne. Istnieje jednak duża szansa na to, że pozytywne wyniki badań zapoczątkują wdrożenie blockchain na światową skalę.