W związku z ciągle rosnącą popularnością kryptowalut, przy rządowym resorcie finansów, powstał specjalny zespół do analizy rynku cyfrowego. 

Do odważnych deklaracji Mateusza Morawieckiego doszło podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Devos. Zgodnie z zapewnieniami premiera, dopuszczalne są dwa sposoby rozwiązania statusu prawnego kryptowalut. Jednym z nich jest całkowite zakazanie handlu, drugim natomiast, odpowiednie uregulowanie prawne cyfrowego środka rozliczeniowego.

Deklaracje to nie wszystko.  Przy Ministerstwie Finansów stworzono zespół skupiający się na analizie rynku kryptowalutowego. W ramach roboczych spotkań, eksperci pracują nad regulacjami dotyczącymi obrotu instrumentami finansowymi i ewentualnym ich opodatkowaniem.  

Wśród członków zespołu, znaleźli się urzędnicy Ministerstwa Finansów i administracji, a także eksperci z zakresu bankowości, czy nadzoru finansowego. Pierwsze spotkanie odbyło się miesiąc temu.

Działanie giełd kryptowalutowych w ramach polskich regulacji, odbywa się na zasadzie luki prawnej. Dzieje się tak ze względu na zerowy nadzór nad rynkiem, nieistnienie definicji kryptowalut w ustawie, a także ogólny brak regulacji prawnych z zakresu cyfrowych środków rozliczeniowych.

Wkrótce stan prawny bitcoina i pochodnych, może ulec zmianie. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, na ostatnim spotkaniu debatowano nad przygotowaniem podatku od kryptowalut.