Były przewodniczący US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) powiedział, że większość żetonów z początkowych ofert monet (ICO) to papiery wartościowe.

Gary Gensler przemawiał podczas konferencji Institutional Crypto: Laying Foundation w Nowym Jorku. 

W celu ustalenia, czy dany składnik aktywów jest zabezpieczeniem, stosuje się test Howeya. Jest to test stworzony przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w celu ustalenia, czy transakcje kwalifikują się jako umowy inwestycyjne. Jeśli tak, to są one uważane za papiery wartościowe. W związku z tym oznacza to również, że podlegają one większej kontroli i wymogom.

W USA wszystkie oferowane papiery wartościowe muszą być zarejestrowane w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Według Genslera, Ethereum początkowo spełniło wymogi testu Howeya ze względu na inwestowanie pieniędzy we wspólne przedsiębiorstwo, z oczekiwaniem zysku przez stronę trzecią. 

Zasady testu Howeya

Zgodnie z testem transakcja jest umową inwestycyjną, jeżeli:

  • Jest to inwestycja pieniężna;
  • Oczekuje się zysków z inwestycji;
  • Inwestowanie pieniędzy odbywa się we wspólnym przedsiębiorstwie; i
  • Wszelkie zyski pochodzą z wysiłków promotora lub strony trzeciej.

Biorąc pod uwagę, że większość ICO jest prowadzonych z myślą o zysku, wydaje się, że większość z nich stanowi zabezpieczenie.

Wcześniej w tym miesiącu zgłoszono, że unijny organ nadzorujący rozważa wprowadzenie przepisów regulujących stan prawny kryptowalut . Steven Maijoor, przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), powiedział:

Niektóre z tych ICO są jak instrumenty finansowe. Gdyby faktycznie któryś był instrumentem finansowym, podlegałby on wszystkim ramom regulacyjnym. Kolejne pytanie brzmi: co zrobimy z tymi ICO, które są poza światem regulacyjnym.

Oceń