Sztuka od zawsze była zależna od rozwoju technologii. Im więcej działo się innowacji, tym większej ilości zmian ulegała prezentowana sztuka. Dzięki fotografii powstały kompozycje artystyczne, światłu elektrycznemu zawdzięczamy erę koloru, a   technologii blockchain cyfrowe grafiki.

W miarę wprowadzania kolejnych elementów technologii blockchain do różnych gałęzi przemysłu, zmianom ulegają również sposoby wyrażania dzieł artystycznych. Przykładem innowacji może być wprowadzenie  grudniu 2017 roku w Distributed Gallery, tokena Ready Made – kryptowaluty Ethereum zaprojektowanej przez Richarda Prience’a.

Festiwal Rzadkich Cyfrowych Art’ów stanowi kolejny przejaw sztuki opartej na technologii blockchain. To na jego łamach  okazało się jasne, że pod pseudonimem Richard Preince, ukrywał się profesor filozofii i socjologii na Uniwersytecie Rennes 2, Olivier Sarrouy. Festiwal skupia się na ,,zasobach internetowych, które wcześniej były nieskończenie kopiowane (utwory, memy, itp.)”. Występują na nim między innymi, prelegenci zaangażowani w tworzenie cyfrowych grafik blockchain.

Kolejnym dowodem na coraz większe zaangażowanie technologii blockchain w sztukę, jest przykład Jess Houlgrave,  która niedawno ukończyła dysertację w Instytucie Sztuki Sothebys, wykorzystując w swojej pracy ocenę użycia Blockchain w świecie sztuki.

Tego, jak technologia blockchain rozwinie się w przyszłości, przewidzieć nie można. Jedno jest jednak pewne – na zawsze zapisze się w szeroko pojętej sztuce.